Απώλεια διπλώματος

AΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Ταυτότητα
  2. Α.Φ.Μ. (σε δημόσιο έντυπο)
  3. 1 φωτογραφία διαβατηρίου
  4. Υπ. δηλωση και εξουσιοδοτηση (από το γραφείο μας)
  5. Την δήλωση της αστυνομίας (εάν πρόκειται για κλοπή)

Η σχολή μας  θα αναλάβει όλη την διαδικασία για την κατάθεση των δικαιολογητικών μέχρι και την παραλαβή του νέου διπλώματος σας.