Ειδική άδεια ταξί

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Δίλπωμα
  2. Ταυτότητα
  3. 4 φωτογραφίες διαβατηρίου
  4. Α.Φ.Μ. (σε έντυπο)
  5. Βιβλιάριο ασθενείας
  6. Βεβαίωση σπουδών (γυμνασίου, λυκείου ή πανεπιστημίου για όσους έχουν γεννηθεί μετά από τον Απρίλιο του 1969)

Η σχολή μας θα αναλάβει όλη την διαδικασία κατάθεσης των δικαιολογητικών και την παραλαβή της ειδικής αδείας ταξί για λογαριασμό σας γρήγορα και εύκολα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Η ειδική άδεια ταξί αποκτάτε ΜΟΝΟ με γραπτές εξετάσεις.