Ανανέωση άδειας ταξί

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Ταυτότητα
  2. Δίπλωμα οδήγησης σε ισχύ
  3. Ειδική άδεια
  4. Υπ. δήλωση (από την σχολή μας)
  5. Εξουσιοδότηση (από την σχολή μας)

Η σχολή μας θα αναλάβει όλη την διαδικασία έκδοσης και παραλαβής της ειδικής αδείας ταξί για λογαριασμό σας γρήγορα και εύκολα.