Κάρτα ταχογράφου

AΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Δίπλωμα
  2. Ταυτότητα
  3. Υπογραφή σε ψηφιακή μορφή
  4. Φωτογραφία σε ψηφιακή μορφή
  5. Δίπλωμα (σε ισχύ)
  6. Αίτηση και εξουσιοδότηση (από την σχολή)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι κάρτες ταχογράχου εκδίδονται σε ένα με δύο μήνες.

Η σχολή μας  θα αναλάβει όλη την διαδικασία για την κατάθεση των δικαιολογητικών μέχρι και την παραλαβή της κάρτας ταχογράφου σας.