Αυτοκίνητο | Δίπλωμα αυτοκινήτου (Β' κατηγορίας)

sdfdfds

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

  1. Ταυτότητα
  2. 4 φωτογραφίες διαβατηρίου
  3. Α.Φ.Μ. (σε δημόσιο έντυπο)
  4. Αριθμός μητρώου ασφάλισης (π.χ. ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, κ.α.)

Η σχολή μας αναλαμβάνει όλη την διαδικασία έκδοσης του δελτίου υποψηφίου οδηγού στην διεύθυνση μεταφορών.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Στην σχολή οδηγών μας πραγματοποιούνται θεωρητικά μαθήματα επεξήγησης όλου του βιβλίου σε κλειστά τμήματα 3-4 ατόμων με ευέλικτο πρόγραμμα μαθημάτων. Στην αίθουσα θεωρίας υπάρχουν όλα τα κατάλληλα εποπτικά μέσα για την άρτια εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τα πρακτικά μαθηματα πραγματοποιούνται από εκπαιδευτές με εμπειρία στην εκπαίδευση αρχαρίων οδηγών, με καινούργια οχήματα. Τα ελάχιστα πρακτικά μαθήματα που προβλέπονται από το νόμο είναι 25 των 45΄, τα οποία γίνονται κυρίως στην δυτική Θεσσαλονίκη, σε όλα τα είδη δρόμων, κατοικημένη περιοχή, επαρχιακό δίκτυο και ταχείας κυκλοφορίας.