Φορτηγό | Δίπλωμα φορτηγού (Γ' κατηγορίας +ΠΕΙ)

sdfdsf

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Ταυτότητα
  2. Δίπλωμα
  3. 4 φωτογραφίες διαβατηρίου
  4. Βιβλιάριο ασθενείας
  5. Α.Φ.Μ. (σε έντυπο)
  6. Υπ. δήλωση (από την σχολή μας)
  7. Αίτηση (από την σχολή μας)

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Στην σχολή οδηγών μας πραγματοποιούνται θεωρητικά μαθήματα επεξήγησης όλου του βιβλίου σε κλειστά τμήματα 3-4 ατόμων με ευέλικτο πρόγραμμα μαθημάτων. Στην αίθουσα θεωρίας υπάρχουν όλα τα κατάλληλα εποπτικά μέσα για την άρτια εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγων.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τα πρακτικά μαθηματα πραγματοποιούνται από εκπαιδευτές με εμπειρία στην εκπαίδευση αρχάριων οδηγών, στην περιοχή εξέτασης, αλλά και στο δρόμο σε πραγματική κυκλοφορία σε όλους τους τύπους οδικών δικτύων.