Νταλίκα | Δίπλωμα νταλίκας (Ε' κατηγορίας)

sdfdsds

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Ταυτότητα
  2. Δίπλωμα
  3. 2 φωτογραφίες διαβατηρίου
  4. Α.Φ.Μ. (σε έντυπο)
  5. Υπ. δήλωση (από την σχολή μας)
  6. Αίτηση (από την σχολή μας)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ. Η έκδοση αδείας οδήγησης Ε΄κατηγορίας απαιτεί να είστε κάτοχος Γ’ κατηγορίας. Επίσης για την απόκτηση της εν λόγω κατηγορίας γίνεται ΜΟΝΟ με εξετάσεις οδήγησης.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

Τα πρακτικά μαθήματα πραγματοποιούνται από εκπαιδευτές με εμπειρία στην εκπαίδευση αρχάριων οδηγών, στην περιοχή εξέτασης, αλλά και στο δρόμο σε πραγματική κυκλοφορία , σε όλους τους τύπους οδικών δικτύων.