Δίπλωμα τροχόσπιτου | Δίπλωμα για έλξη τροχόσπιτου (κατηγορία Β'+Ε')

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Δίπλωμα
  2. Ταυτότητα
  3. 2 φωτοφραφίες διαβατηρίου
  4. Α.Φ.Μ. (σε έντυπο)
  5. Υπ. δήλωση (από την σχολή μας)
  6. Αίτηση (από την σχολή μας)

Η σχολή μας θα αναλάβει όλη την διαδικασία κατάθεσης των δικαιολογητικών σας, την εκπαίδευση σας για τις εξετάσεις οδήγησης, όπως και την παραλαβή της νέας άδειας οδήγησης Β+Ε.