ΣΕΣΟ (POINT SYSTEM) | Επαναχορήγηση αδείας οδήγησης

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Ταυτότητα
  2. Βεβαίωση αφαίρεσης διπλώματος
  3. 2 φωτογραφίες διαβατηρίου
  4. Α.Φ.Μ. (σε έντυπο)
  5. Υπ. δήλωση (από την σχολή μας)
  6. Εξουσιοδότηση (από την σχολή μας)

 

Η σχολή μας αναλαμβάνει όλη την διαδικασία έκδοσης του δελτίου υποψηφίου οδηγού στην διεύθυνση μεταφορών.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Στην σχολή οδηγών μας πραγματοποιούνται θεωρητικά μαθήματα επεξήγησης όλου του βιβλίου σε κλειστά τμήματα 3-4 ατόμων με ευέλικτο πρόγραμμα μαθημάτων. Στην αίθουσα θεωρίας υπάρχουν όλα τα κατάλληλα εποπτικά μέσα για την άρτια εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγων.

ΠΡΑΚΤΗΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τα πρακτικά μαθηματα πραγματοποιούνται από εκπαιδευτές με εμπειρία στην εκπαίδευση αρχαρίων οδηγών, με καινούργια οχήματα. Τα πρακτικά μαθήματα γίνονται κυρίως στην ανατολική Θεσσαλονίκη, σε όλα τα είδη δρόμων (κατοικημένη περιοχή, επαρχιακό δίκτυο και δρόμο ταχείας κυκλοφορίας)