Προσωρινή ακινησία

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Άδεια κυκλοφορίας
  2. Ταυτότητα
  3. Πινακίδες κυκλοφορίας
  4. KTEO σε ισχύ
  5. Υπ. δήλωση (από την σχολή μας)
  6. Εξουσιοδότηση από την σχολή μας)

Η σχολή μας θα αναλάβει όλη την διαδικασία έκδοσης και παραλαβής της άδειας κυκλοφορίας για λογαριασμό σας γρήγορα και εύκολα.