Απώλεια αδείας

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Ταυτότητα
  2. Α.Φ.Μ. (σε έντυπο)
  3. Εξουσιοδότηση (από την σχολή μας)

Η σχολή μας θα αναλάβει όλη την διαδικασία κατάθεσης των δικαιολογητικών και την παραλαβή την νέα άδειας κυκλοφορίας για λογαριασμό σας γρήγορα και εύκολα.