Άδεια τρέυλερ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΛΑΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΛΞΗΣ
 1. Ταυτότητα
 2. Άδεια κυκλοφορίας οχήματος
 3. Την παλαιά άδεια έλξης με το ταμπελάκι
 4. Υπ. δήλωση και εξουσιοδότηση (από την σχολή μας)
 5. Ιδιωτικό συμφωνητικό πωλητή αγοραστή από την εφορία για την αγοραπωλησία του τρέυλερ.
 6. Απόδειξη πληρωμής του τέλους χαρτοσήμου στην εφορία(3,6% της αξίας πώλησης)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η σχολή μας μπορεί να αναλάβει και την αγοραπωλησία στην εφορία.

 • ΝΕΑ ΑΔΕΙΑ ΕΛΞΗΣ (αν δεν υπάρχει παλαιά άδεια)
 1. Ταυτότητα
 2. Άδεια κυκλοφορίας
 3. Υπ. δήλωση, εξουσιοδότηση και αίτηση (από την σχολή μας)
 4. Διαστάσεις του τρέυλερ (πλάτος, ύψος, μήκος, βάρος)
 5. Τιμολόγιο αγοράς
 6. Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου
 • ΝΕΑ ΑΔΕΙΑ ΕΛΞΗΣ (εισαγωγής, με ξένη άδεια έλξης)
 1. Ταυτότητα
 2. Άδεια κυκλοφορίας οχήματος
 3. Πιστοποιητικό εκτελωνισμού
 4. Ξένη άδεια κυκλοφορίας τρέυλερ
 5. Υπ. δήλωση και εξουσιοδότηση (από την σχολή μας)

Η σχολή μας θα αναλάβει όλη την διαδικασία κατάθεσης των δικαιολογητικών και την παραλαβή την νέα άδειας έλξης για λογαριασμό σας γρήγορα και εύκολα.