Παρακράτηση

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Υπ. δήλωση αντιπροσωπείας  (εξόφλησης)
  2. Φ.Ε.Κ. (αντιπροσωπείας)
  3. Άδεια κυκλοφορίας
  4. Ταυτότητα
  5. Βιβλιάριο μεταβολών (εάν πρόκειται για φορτηγό)

Η σχολή μας θα αναλάβει όλη την διαδικασία κατάθεσης των δικαιολογητικών και την παραλαβή την νέα άδειας κυκλοφορίας για λογαριασμό σας γρήγορα και εύκολα.