Άλλαγη κινητήρα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Άδεια κυκλοφορίας
  2. Ταυτότητα
  3. Τιμολόγιο (συνεργείου)
  4. Α.Φ.Μ. (σε έντυπο)

ΠΡΟΣΟΧΗ. Να μην έχουν αλλάξει τα κυβικά του οχήματος, σε άλλη περίπτωση η διαδικασία αλλάζει.

Η σχολή μας θα αναλάβει όλη την διαδικασία κατάθεσης των δικαιολογητικών σας και την έκδοση νέας άδειας.