Οριστική διαγραφή

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ Ε.Ι.Χ.

 1. Άδεια κυκλοφορίας
 2. Ταυτότητα
 3. Υπ. δήλωση (από την σχολή μας)
 4. Εξουσιοδότηση (από την σχολή μας)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΑΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ Φ.Ι.Χ.

 1. Άδεια καυκλοφορίας
 2. Βιβλιάριο μεταβολών
 3. Ταυτότητα
 4. Πινακίδες κυκλοφορίας
 5. Φ.Ε.Κ. ή καταστατικό (για τις εταιρείες)
 6. Υπ. δήλωση (από την σχολή μας)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ Δ.Ι.Χ.

 1. Άδεια κυκλοφορίας
 2. Ταυτότητα
 3. Πινακίδα κυκλοφορίας
 4. Υπ. δήλωση (από την σχολή μας)
 5. Εξουσιοδότηση (από την σχολή μας)

Η σχολή μας θα αναλάβει όλη την διαδικασία διαγραφής του οχήματος σας και την παράδοση των σχετικών εγγράφων σε εσάς γρήγορα και εύκολα.