Διαγραφή κ’ εξαγωγή

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Άδεια κυκλοφορίας
  2. Ταυτότητα
  3. Βιβλιάριο μεταβολών (εάν πρόκειται για φορτηγό)
  4. Υπ. δήλωση (από την σχολή μας)
  5. Εξουσιοδότηση (από την σχολή μας)
  6. Πινακίδες κυκλοφορίας

Σημείωση : Εάν πρόκειται για απόσυρση , παρακαλώ επικοινωνήστε με τη σχολή μας (το μέτρο της απόσυρσης ισχύει εως 31-12-2013 ).

Η σχολή μας θα αναλάβει όλη την διαδικασία κατάθεσης των δικαιολογητικών και την παραλαβή των σχετικών εγγράφων για λογαριασμό σας γρήγορα και εύκολα.