Αυτοκίνητο

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΩΛΗΤΗΣ

  1. Άδεια κυκλοφορίας
  2. Ταυτότητα
  3. Κ.Τ.Ε.Ο. σε ισχύ
  4. Εξουσιοδότηση (από την σχολή μας)

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

  1. Ταυτότητα
  2. Α.Φ.Μ. (σε έντυπο)
  3. Εξουσιοδότηση (από την σχολή μας)

Η σχολή μας θα αναλάβει όλη την διαδικασία κατάθεσης των δικαιολογητικών και την παραλαβή την νέα άδειας κυκλοφορίας για λογαριασμό σας γρήγορα και εύκολα.