Φορτηγό

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΠΩΛΗΤΗΣ

 1. Άδεια κυκλοφορίας
 2. Βιβλιάριο μεταβολών
 3. Πινακίδες κυκλοφορίας
 4. Τιμολόγιο πώλησης (ή αγοράς αν είναι αγροτικό)
 5. Υπεραξία εφορίας (εάν υπάρχουν βιβλία Β’ κατηγορίας)
 6. Κ.Τ.Ε.Ο. σε ισχύ
 7. Φ.Ε.Κ. ή καταστατικό (εάν πρόκειται για εταιρεία)
 8. Ταυτότητα (εάν πρόκειται για εταιρεία , του διαχειριστή)
 9. Υπ. δήλωση-εξουσιοδότηση (από την σχολή μας)

ΠΡΟΣΟΧΗ :  1. Αν υπάρχει παρακράτηση απαιτείται το εγγραφό της άρσης

2. Βεβαίωση ABS (εάν είναι άνω των 3.500Τ), αλλιώς το Κ.Τ.Ε.Ο. να αναγράφει “αμιγώς υδραυλικό σύστημα πέδησης”.

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

 1. Ταυτότητα
 2. Βεβαίωση αντικειμένου εργασιών
 3. Υπ. δήλωση-εξουσιοδότηση (από την σχολή μας)
 4. Βεβαίωση από την διεύθυνση υγιεινής (εάν υπάρχει σχέση με τρόφιμα)

Η σχολή μας θα αναλάβει όλη την διαδικασία κατάθεσης των δικαιολογητικών και την παραλαβή την νέα άδειας κυκλοφορίας για λογαριασμό σας γρήγορα και εύκολα.