Κληρονομική

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Άδεια κυκλοφορίας
  2. Ταυτότητες κληρονόμων
  3. Α.Φ.Μ. κληρονόμων (σε έντυπο)
  4. Κ.Τ.Ε.Ο. σε ισχύ
  5. Πιστοποιητικό κληρονόμων (από την εφορία)
  6. Εξουσιοδότηση (από την σχολή μας)

Η σχολή μας θα αναλάβει όλη την διαδικασία έκδοσης και παραλαβής της άδειας κυκλοφορίας για λογαριασμό σας γρήγορα και εύκολα.