Καντίνας

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΝΤΙΝΑΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Άδεια κυκλοφορίας
  2. Βιβλιάριο μεταβολών
  3. Ταυτότητα (αγοραστή-πωλητή)
  4. Βεβαίωση περί αντικειμένου εργασιών (από την εφορία)
  5. Βεβαίωση καταλληλότητας κινητής καντίνας (από την διεύθυνση δημόσιας υγείας)
  6. Προέγκριση χορήγησης αδείας άσκησης υπαιθρίου πλανόδιου εμπόρου
  7. Κ.Τ.Ε.Ο. σε ισχύ
  8. Βεβαίωση ABS (εάν είναι άνω των 3.500Τ), αλλιώς το Κ.Τ.Ε.Ο. να αναγράφει ”αμιγώς υδραυλικό σύστημα πέδησης”.
  9. Υπ. δηλώσεις- εξουσιοδοτήσεις (από την σχολή μας)

Η σχολή μας θα αναλάβει όλη την διαδικασία έκδοσης και παραλαβής της άδειας καντίνας για λογαριασμό σας γρήγορα και εύκολα.