ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

ΒΛΑΣΗΣ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Τι μπορώ να οδηγήσω με το δίπλωμα αυτοκινήτου
(ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ Ή ΑΥΤΟΜΑΤΟ)

N

Επιβατικά έως 9 θέσεων μαζί με την θέση του οδηγού

N

Φορτηγά έως 3500 kgr μικτού βάρους

N

Δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750 kgr

N

Η άδεια ισχύει για 15 έτη μετά χρειάζεται ανανέωση.

Προϋποθέσεις

Ο ενδιαφερόμενος να έχει κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας του ή ο ενδιαφερόμενος να έχει κλείσει το 17ο έτος όπου απαιτείται και η συναίνεση των γονέων του για το δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου.

ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ - Σχολή Οδηγών

ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΗΧΑΝΗΣ → ΑΜ, Α1, Α2, Α, ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΕΩΣ 125cc ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΑΜ

Τι μπορώ να οδηγήσω με το δίπλωμα ΑΜ

Δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα, με μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα, 45 km/h  ή με ισχύ έως 4KW για ηλεκτρικό κινητήρα.

Ελαφρό τετράκυκλο μέγιστης ταχύτητας 45km/h, μάζας κενού οχήματος έως 350 kg και κυλινδρισμού έως 50cm³ ή με ισχύ έως 4KW για ηλεκτρικό κινητήρα.

Κινητήρα κυβισμού μέχρι και 50 cm3.

Η άδεια ισχύει για 15 έτη μετά χρειάζεται ανανέωση.

Προϋποθέσεις

Ο ενδιαφερόμενος να έχει κλείσει το 16ο έτος της ηλικίας του.

Να υπάρχει υπεύθυνη δήλωση και από τους 2 κηδεμόνες που θα του επιτρέπει να βγάλει άδεια οδήγησης και να είναι θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής τους.

Α2

Τι μπορώ να οδηγήσω με το δίπλωμα Α2

Μοτοσικλέτες μέγιστης ισχύος 35 kW (46,94 hp) και με μέγιστο λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg.

Προϋποθέσεις

Ο ενδιαφερόμενος να έχει κλείσει το 20ο έτος της ηλικίας του.

Α1

Τι μπορώ να οδηγήσω με το δίπλωμα Α1

Μοτοσικλέτες μέγιστου κυβισμού 125 cm3, μέγιστης ισχύος 11 kW (14,75 hp) και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 kW/kg.

Μηχανοκίνητα τρίκυκλα, των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 kW (20,12 hp) | (1kw = 1,36 hp).

Προϋποθέσεις

Ο ενδιαφερόμενος να έχει κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Α (ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ)

Τι μπορώ να οδηγήσω με το δίπλωμα Α

Μοτοσικλέτες οποιασδήποτε ισχύος ή σχέσης ισχύος / βάρους ή κυβισμού.

Μηχανοκίνητα τρίκυκλα η ισχύς των οποίων υπερβαίνει τα 15 kW (20,12 hp).

Προϋποθέσεις

Ο ενδιαφερόμενος να έχει κλείσει το 24ο έτος της ηλικίας του ή το 22ο έτος της ηλικίας του και να έχει στην κατοχή του για 2 έτη την άδεια οδήγησης Α2.

 ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ → C, C1, D, D1, CE, DE

ΔΙΠΛΩΜΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ (C, C1)

Τι μπορώ να οδηγήσω με το δίπλωμα C

Φορτηγά από 3501 kgr έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κάθε φορτηγού.

Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg.

Η άδεια ισχύει για 5 έτη μετά χρειάζεται ανανέωση.

Προϋποθέσεις

Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του ή το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον ζητούν ή κατέχουν πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.) οδηγού οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων, το οποίο έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή από τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία ή Λιχτενστάιν.

Να μην διαθέτει άδεια οδήγησης της κατηγορίας άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν.

Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας B ή D

ΔΙΠΛΩΜΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ (D, D1)

Τι μπορώ να οδηγήσω με το δίπλωμα D

Λεωφορεία ανεξαρτήτου του αριθμού των επιβατών και του μήκους του.

Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg.

Η άδεια ισχύει για 5 έτη μετά χρειάζεται ανανέωση.

Προϋποθέσεις

Να έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του ή το 21ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον ζητούν ή κατέχουν πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.) οδηγού οχημάτων μεταφοράς επιβατών, το οποίο έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή από τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία ή Λιχτενστάιν.

Να μην διαθέτει άδεια οδήγησης της κατηγορίας άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν.

Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας B ή C1 ή C ή CE

ΔΙΠΛΩΜΑ ΡΥΜΟΥΚΛΟΥΜΕΝΟΥ - CE

Τι μπορώ να οδηγήσω με το δίπλωμα CE

Σύνολα οχημάτων που αποτελούνται από έλκον όχημα της κατηγορίας C  και από ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο, με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα άνω των 750 kg και έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του.

Προϋποθέσεις

Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του(κατηγορία C) ή το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον ζητούν ή κατέχουν πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.) οδηγού οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων, το οποίο έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή από τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία ή Λιχτενστάιν.

Να μην διαθέτει άδεια οδήγησης της κατηγορίας άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν.

Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας C.

ΔΙΠΛΩΜΑ ΡΥΜΟΥΚΛΟΥΜΕΝΟΥ - DE

Τι μπορώ να οδηγήσω με το δίπλωμα DE

Σύνολα οχημάτων που αποτελούνται από έλκον όχημα της κατηγορίας D  και από ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενο, με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα άνω των 750 kg και έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του.

Προϋποθέσεις

Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του(κατηγορία C) ή το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον ζητούν ή κατέχουν πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.) οδηγού οχημάτων μεταφοράς επιβατών, το οποίο έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή από τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία ή Λιχτενστάιν.

Να μην διαθέτει άδεια οδήγησης της κατηγορίας άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν.

Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας  D.

ΔΙΠΛΩΜΑ ΓΙΑ ΤΡΕΪΛΕΡ → BE, B96

ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΤΡΕΙΛΕΡ (ΒΕ)

Για συνδυασμούς οχημάτων άνω των 4250 kgr ”Με Εξετάσεις”

Τι μπορώ να οδηγήσω με την Κατηγορία ΒΕ

Συνδυασμός αυτοκινήτου κατηγορίας Β με ρυμουλκούμενο μάζας που υπερβαίνει τα 750 kg.

Μέγιστο φορτίο ρυμουλκούμενου έως τα 3.500 kg .

ΚΩΔΙΚΟΣ Β96

Για συνδυασμούς οχημάτων έως 4250 kgr ”Χωρίς Εξετάσεις”

Τι μπορώ να οδηγήσω με το Β96

Συνδυασμός αυτοκινήτου κατηγορίας Β με ρυμουλκούμενο μάζας που υπερβαίνει τα 750 kg και υπό την προϋπόθεση ότι, η μάζα του συνδυασμού αυτού κυμαίνεται από τα 3.500 kg έως τα 4.250 kg.

Η άδεια αυτή χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 4 της Υ.Α. A3/οικ 50984/7947/2013 και φέρει τον κοινοτικό κωδικό αριθμό 96 (B96).

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (ΠΕΙ) → ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

Όλα τα επαγγελματικά διπλώματα (φορτηγού Γ’ και λεωφορείου Δ’) πρέπει πλέον να συνοδεύονται από το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Γ’+Π.Ε.Ι. και Δ’+ΠΕΙ) και δεν μπορούν πλέον να εκδοθούν μεμονωμένα (μόνο Γ’ ή Δ’).εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ (ΜΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ)

§  ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 10/09/2009 (ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ)

§  ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 10/09/2008 (ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΡΑ